Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

ninguna
ninguna

July 05 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 25 2015

ninguna
ninguna
9801 fc0a 600
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 11 2015

ninguna
4438 7cc8
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vialust lust
ninguna
5000 f2b7
- katowice, dawno w mieście nie byłem .
Reposted frombubsoon bubsoon viaginsty ginsty

June 07 2015

May 31 2015

May 28 2015

ninguna
0439 4148
Reposted fromsagara sagara viasweetchocolate sweetchocolate
ninguna

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viawiedzmik wiedzmik
ninguna
5750 79a8 600
Reposted fromhairstyles hairstyles viainspirations inspirations
ninguna
6248 3656 600
Reposted fromsoSad soSad viaDIY DIY

May 24 2015

ninguna
4594 aa31
Reposted fromDjana Djana vialilie lilie

May 21 2015

4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaallabout allabout
ninguna
River Song By Way Of Alphonse Mucha
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaTARDIS TARDIS

May 19 2015

ninguna
ninguna
1486 889c
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop via971230 971230
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl